2014-09-12

Struktura organizacyjna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG - mł. bryg. mgr Jerzy Tomczuk, nr tel. służbowego: 85 731 91 10

Zastępca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr inż. Marcin Sawicki, nr tel. służbowego 85 731 91 11

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Technik - sekc. mgr inż. Jakub Cereniewicz, nr tel. służbowego: 85 731 91 18

 

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

, nr tel. służbowego: 85 731 91 15

Starszy technik - st. ogn. mgr Irena Krasowska, nr tel. służbowego: 85 731 91 06

Starszy technik - Igor Wróblewski, nr tel. służbowego: 85 731 91 17

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główny Księgowy - st. asp. mgr Jolanta Białokozowicz, nr tel. służbowego 85 731 91 05

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Technik - sekc. mgr Ewa Płuciennik, nr tel. służbowego: 85 731 91 03

Stażysta - str. mgr Piotr Olszewski, nr tel. służbowego: 85 731 91 12

Załączniki

  Schemat struktury o...izacyjnej.pdf 48 KB (pdf) szczegóły pobierz