2014-11-26

Przyjęcia interesantów


KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

 

w poniedziałki w godz. 1330 - 1545

 

W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Ponadto interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani codziennie - w dniach i godzinach pracy - służby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozkład czasu służby strażaków w systemie codziennym:

od poniedziałku do piątku - w godz. 730 - 1530

Po godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim interesanci mogą składać skargi, wnioski i petycje do Dyżurnego Operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania.