Lista artykułów

Nazwa artykułu
Pomoc publiczna za 2016 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim w 2016 r. nie udzieliła pomocy publicznej.
08.02.2017 więcej
Pomoc publiczna za 2015 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim nie udzieliła w 2015 r. pomocy publicznej.
11.04.2016 więcej