2016-04-19

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim

Majątek KP PSP w Bielsku Podlaskim stanowi własność Skarbu Państwa. Stan majątku na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

 

Środki trwałe - 4.304.977,58 zł, w tym:

       Grupa 0 -     109.480,00 zł

       Grupa 1 -  2.262.859,53 zł

       Grupa 2 -     130.871,13 zł

       Grupa 3 -       51.106,51 zł

       Grupa 4 -     158.540,69 zł

       Grupa 5 -         1.515,60 zł

       Grupa 6 -       95.818,63 zł

       Grupa 7 -  1.312.676,00 zł

       Grupa 8 -     185.109,49 zł

 

Wartości niematerialne i prawne: 57.304,80 zł

 

Pozostałe środki trwałe: 506.395,40 zł