2014-09-10

Dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

Adres do korespondencji:

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Poniatowskiego 11

Wykaz telefonów:

Sekretariat:

Tel.: 85 731 91 03, Fax: 85 731 91 09

Powiatowe Stanowisko Kierowania:

Tel.: 85 731 91 01, Fax: 85 731 91 08

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa:

Tel.: 85 731 91 03, 85 731 91 12

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów:

Tel.: 85 731 91 05

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych:

Tel.: 85 731 91 18

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna:

Tel.: 85 731 91 06

Tel.: 85 731 91 17

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG - tel.: 85 731 91 10

Zastępca Dowódcy JRG - tel.: 85 731 91 11

Dwódca zmiany - tel.: 85 731 91 14