Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dług publiczny za 2016 r.
Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim nie posiada zobowiązań wymagalnych.
08.02.2017 więcej
Dług publiczny za 2015 r.
Według danych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim nie posiada zobowiązań wymagalnych.
11.04.2016 więcej